Mycometer®-testen

Ta prøver selv og undersøk inneklima i din egen bolig!

Noen ganger kan det enkleste være å ta prøver selv for å avklare om det vokser muggsopp i boligen din, på arbeidsplassen, på hytta, i campingvognen etc. Det er definitivt billigere enn å tilkalle en konsulent (selv om det noen ganger er nødvendig).

Med Mycometer®-testen kan du enkelt ta overflateprøver selv for å avklare om mistenkelige flekker er muggvekst, om det vokser muggsopp på soverommet (ofte tilfelle på kalde yttervegger), i kjelleren etc. (Luftprøver må tas av en autorisert konsulent.) Prøvetakingen er enkel (klikk her for instruksjon) og resultatet får du dagen etter vi har mottatt prøven. Resultatkategoriene er klare og enkle å forstå. (Klikk her for eksempel på rapport).

På samme måte som med overflateprøver mht muggvekst, kan du ta prøver selv for å finne ut om det er bakterievekst på overflatene. Det kan være aktuelt etter vannskader med forurenset vann, kloakkskader og lignende. Ved bestilling husk å spesifiser hva du vil undersøke, muggsopp eller bakterier.

Vi analyserer også innsendte materialprøver mht muggsopp og bakterier. Størrelsen på materialene som ønskes undersøkt, må være minimum 10 cm2. Ved mistanke om muggvekst i isolasjonsmateriale (ofte tilfelle hvis den har vært våt), ta en liten ”dott”, legg den i en plastpose og send den inn.

Ved bestilling av prøvemateriell, følger det med instruksjoner, utførlig skriv om råd og tips ved prøvetaking og et registreringsark.

Mycometer®-testen er markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp!

Klikk her for sammenligning av forskjellige målemetoder for muggsopp.

Mycometers® representant i Norge

Industri- og konsulenttjenester as er Mycometers® representant i Norge og står for salg, markedsføring og kurs/sertifisering for Mycometer®-testen.

Priser / bestilling

Pris for analyse av 1 innsendt prøve: Kr 900,- eks mva (kr 1.125,- inkl mva).

Pris pr stk ved innsendelse av flere enn 1 prøve for analyse: Kr 760,- eks mva (kr 950,- inkl mva).

Faktura sendes pr. mail ved utsendelse av prøvemateriell. Analyserapport sendes pr. mail når faktura er betalt.

Ja takk, send meg prøvemateriell

Angi et tall som er større enn eller lik 1.

Priser / bestilling

Pris for analyse av 1 innsendt prøve: Kr 900,- eks mva (kr 1.125,- inkl mva).

Pris pr stk ved innsendelse av flere enn 1 prøve for analyse: Kr 760,- eks mva (kr 950,- inkl mva).

Faktura sendes pr. mail ved utsendelse av prøvemateriell. Analyserapport sendes pr. mail når faktura er betalt.

Ja takk, send meg prøvemateriell

Angi et tall som er større enn eller lik 1.

Er du profesjonell aktør innenfor inneklima, skadesanering, taksering etc.?

Måling av muggsopp har vært forbeholdt akkrediterte laboratorier. Med Mycometer©-testen kan du selv ta prøver og analysere disse. Klikk deg videre nedenfor for mer informasjon om hva det kan bety for kompetansen og inntjening i din virksomhet!

Les mer her

Del dette