Fakta om muggsopp

Vekst av muggsopp, både i boliger og på arbeidsplasser, er uakseptabelt og kan føre til helseskader.

Hva er muggsopp, og hvor finner vi den?

Muggsopp finnes overalt, så vel innendørs som utendørs. Det fins mer enn 100.000 arter av muggsopp. Minst 1.000 arter er vanlig i Norge. Noen av de mest vanlige artene er Cladosporium, Penicillium og Aspergillus. Mugg gror som oftest på steder hvor det er vann eller fuktighet, eksempelvis på baderom og i kjellere.

Ta prøver selv og undersøk inneklima i din egen bolig

Noen ganger kan det enkleste være å ta prøver selv for å avklare om det vokser muggsopp i boligen din, på arbeidsplassen, på hytta, i campingvognen etc. Det er definitivt billigere enn å tilkalle en konsulent (selv om det noen ganger er nødvendig). Klikk her for mer informasjon.

Sanering av muggsopp

Vekst av muggsopp, både i boliger og på arbeidsplasser, er uakseptabelt og kan føre til helseskader. Muggsopp kan vokse og være synlig på bygningsoverflater eller være skjult i gulv, tak og vegger. Uansett krever en vellykket sanering erfaring og kompetanse – les mer her. Vi har over 10 års erfaring med kartlegging og sanering av muggsopp. Kontakt oss dersom du har et inneklimaproblem, og du er i trygge hender!

Hvordan kan mugg innvirke på min helse?

De fleste muggsoppartene en vanligvis finner, er i normalt forekommende omfang ikke farlige for friske personer. Det er likevel slik, at hvis en er utsatt for mye muggsopp over tid, kan det påvirke helsen. Hvert menneske har en ”terskel” for hvor mye muggsopp en tåler. Jo oftere en er eksponert for muggsopp, jo raskere nås terskelen. Påvirkningen kan da forårsake, eller forverre, tilstander som astma, høysnue eller andre allergier. De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste, rennende nese, øyeirritasjon og forverring av astma tilstander. Avhengig av graden av eksponering og en persons individuelle sårbarhet, kan mer alvorlige helseeffekter oppstå. I sjeldne tilfeller kan det føre til feber og pustebesvær.

Hvordan kan du bli eksponert for muggsopp?

Når mugne materialer blir ødelagt eller beveget, kan sporer (reproduktive enheter lik frø) bli frigitt i luften. Eksponering kan finne sted dersom en person puster inn sporene, arbeider med mugne materialer eller ved et uhell svelger mugginfisert materiale. Muggsopp kan noen ganger også produsere et kjemisk stoff som kalles mycotoxiner. Mycotoxinene kan forårsake sykdom hos folk som er disponerte, eller dersom de blir eksponert for store mengder. Alle muggsopparter er imidlertid potentielt helsekadelige idet de inneholder allergener og β-glucaner. Store eksponeringer er typisk forbundet med visse yrker (landbruk).

Hvordan vokser muggsopp?

Alle soppene trenger vann eller fuktighet for å vokse. Muggsopp kan gro i forbindelse med vannskader, høy fuktighet eller kondensering. Vanligvis er utbredelsen av muggsopp begrenset til områdene nær fuktigheten. Kun ved å fjerne årsaken til fukten, samt reparere eller avfukte, kan en hindre vekst av muggsopp.

Er noen muggsopper farlige enn andre?

Det finnes undersøkelser som tyder på at noen arter kan være farligere enn andre. Det er imidlertid vanskelig å fastslå dette og det finnes lite vitenskapelig dokumentasjon på området. Et tilfelle som er blitt undersøkt og som har vært hyppig omtalt, har vært spedbarn som over lengre tid har vært eksponert for store mengder muggsopp. Disse barna ble alvorlig syke. I denne sammenheng har muggsoppen Stachybotrys chartarum vært fremtredene. Det har derfor lenge vært sterk fokus på denne arten.

I nyere forskning har man imidlertid kommet frem til at alle muggsopper er potensielt farlige, kanskje først og fremst fordi sporene inneholder allergener. Derfor er fokus er nå rettet mot kvantitet, altså mengden av sopper, og ikke hvilke sopper det er snakk om.

Hva bør og kan du gjøre hvis du oppdager muggsopp i boligen din?

Dersom det oppdages synlig muggvekst i boligen din, kan det dokumenteres og måles. Det finnes flere måter å gjøre det på. Den eneste allment tilgjengelige metode som er vitenskapelig dokumentert, er MycoMeter©-testen – les mer her. Dersom det er snakk om vekst på mindre områder, er det unødvendig å bruke tid å penger på å måle og dokumentere. I slike tilfeller er det viktigere å bli kvitt muggsoppen fremfor å finne ut mer om den.

Hvordan kan jeg fjerne muggsoppen?

Muggsoppvekst bør fjernes med en gang den oppdages. Personer som skal fjerne den må være friske og ikke ha allergier. Muggsoppen fjernes ved hjelp av såpe (vanlig såpe som er egnet til materialet som skal vaskes) og klut. Bruk hansker under rengjøringen. Kluter og filler som er brukt, kastes etter bruk.

Dersom muggveksten kommer raskt tilbake, kan det bety at det er et underliggende problem, eksempelvis en vannlekkasje som forårsaker muggveksten. I så fall må vannskaden finnes og utbedres for å hindre ny muggvekst. I slike tilfeller, og i tilfeller med vekst over større områder, bør et firma med spesialkompetanse på området kontaktes. Det samme gjelder dersom det er mistanke om skjult vekst i vegger og gulv.

Dersom det oppdages muggvekst i boligen min, vil det påvirke mine barns og min helse?

Hvis du har mistanke om at du eller dine barn har symptomer som skyldes eksponering for muggsopp, bør lege kontaktes. Vær oppmerksom på at mange symptomer som er knyttet til muggsopp, også kan være forårsaket av mange andre forhold. Fortell legen din om symptomene og når, hvordan og hvor lenge du tror du eller dine barn har vært eksponert for muggsopp.

Hvor kan jeg finne flere opplysninger om muggsopp?

Søker du på internet finner du veldig mye informasjon. Ikke alt er like nyttig (og riktig). Her er linker til to seriøse institusjoner som sier det meste om emnet:

www.epa.gov/mold/moldguide.html

www.core.ac.uk/download/pdf/52107526.pdf

Spørsmål? Vi hører gjerne fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil ta kontakt innen kort tid. Du kan også ringe oss på 912 45 827.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Spørsmål? Vi hører gjerne fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil ta kontakt innen kort tid. Du kan også ringe oss på 912 45 827.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Del dette