Ventilasjons­rengjøring

Vi har kunnskap og erfaring både til å undersøke tilstanden på ditt ventilasjonsanlegg og rengjøre det hvis det er behov.

Det er vesentlig for inneklima og dermed din helse at luften som kommer ut via ventilasjonsanlegget er ren. Det gjelder i så vel boliger som på arbeidsplasser. Det er ikke en selvfølge at det alltid er slik. Ventilasjonskanaler og aggregater blir ofte ”stemoderlig” behandlet når det gjelder rengjøring. Vi har kunnskap og erfaring både til å undersøke tilstanden på ditt ventilasjonsanlegg og rengjøre det hvis det er behov.

Generelt

Forurensede ventilasjonsanlegg kan utgjøre en hygienisk risiko og gi redusert luftkvalitet. I tillegg kan en får en dårligere energiøkonomi og forurensede kanaler og aggregater kan medføre økt fare for brann og brannspredning.

Gulv, vinduer, inventar etc. blir regelmessig rengjort, mens ventilasjonsanlegget ofte blir ”stemoderlig” behandlet med hensyn til rengjøring. Og det til tross for at det er ventilasjonsanlegget som skal bringe tilstrekkelige mengder ren luft til lokalene og fjerne forurenset luft.

Et ventilasjonsanlegg kan ha et innvendig overflateareal på nærmere 10% av golvarealet i en bygning! Det er bygningens store, skjulte og ofte glemte overflate!

Kanaler og komponenter i et ventilasjonsanlegg krever derfor ettersyn, rengjøring og vedlikehold.

Byggforsk anbefaler følgende kontroll intervaller:

Type bygning Anbefalt kontrollintervall (år)

Skoler, barnehager, sykehus og lignende

Kontorer, salgslokaler og lignende

Boliger med mer enn to boenheter

En- og tomannsboliger

2

3

6

10

Forurensing av kanalnettet oppstår ofte allerede før anlegget tas i bruk. I byggeperioden kan kanalene bli forurenset slik at det ved oppstart allerede har et fint støvlag på overflatene. Senere vil utettheter, mangelfullt vedlikehold og kontroll/utskifting av filtre øke forurensningen.

Akkumulert smuss i ventilasjonsanlegget kan gi grobunn for vekst av muggsopp og bakterier, spesielt i inntakskammeret.

Forutsetningen for ren luft og et sunt og godt inneklima er et rent ventilasjonsanlegg!

Kontroll av ventilasjonsanlegg/kartlegging av rengjøringsbehov

Det er mange faktorer som spiller inn når behovet for rengjøring skal vurderes. I praksis (på anlegg i drift) er en visuell inspeksjon det enkleste og raskeste. Kanalene inspiseres via luker som enten finnes på kanalene, eller som settes inn i forbindelse med undersøkelsen. Kanalene kan inspiseres med inspeksjonskamera som føres inn eller visuelt.

Tilsmussingsgrad kan måles i kanalnettet. Det finnes flere metoder for dette, men støvdekkemåling med en BM Dustdetector er det vanligste.

Dersom det er mistanke om mikrobiologisk vekst (mugg/bakterier) i anlegget må det tas prøver med MycoMeter®-metoden.

Vi har lang erfaring og utfører tilstandskontroll på alle typer ventilasjonsanlegg.

Rengjøring av ventilasjonsanlegg

Valg av rengjøringsmetode bestemmes av anleggets størrelse, forurensingstype, tilgang og beskaffenhet. De mest brukte metoder er:

 • Manuelle metoder, støvsuging og avtørking
 • Rengjøring med børster tilpasset kanalens form og størrelse
 • Rengjøring med trykkluft
 • Blåserengjøring med tørris (karbondioksid CO2 i fast form) spesielt til fjerning av fett

Rengjøringen utføres på en slik måte at støv fra kanalene ikke kommer ut i lokalene der rengjøringen foregår.

Ofte vil en rengjøring av ventilasjonsaggregater bli utført med en kombinasjon av ovennevnte metoder.

Vi har nødvendig utstyr, erfaring og kompetanse til å rengjøre de aller fleste typer ventilasjonsanlegg, alt fra kompliserte anlegg på sykehus og næringsbygg, til boligblokker og eneboliger.

Klikk her for å lese om rengjøring av avtrekk fra kjøkken.

Kontroll/dokumentasjon etter rengjøring

Det vanligste er at overflatene skal væresynlig rene uten løst smuss etter rengjøring. Dette kan dokumenteres vha bilder eller video. I noen tilfeller, i kanaler uten fett eller andre klebrige smusstyper, kan det være aktuelt å dokumenter renheten vha gel-teip og BM Dustdetector.

Anbefalte kvalitetskrav: (støvdekke i prosent)

 

Sykehus, laboratorier og lignende

Skoler, barnehager, kontorbygninger, boliger

Tilluftskanal

Avtrekkskanal

Tilluftskanal

Avtrekkskanal

Kanaler uten skjæreolje

(i anlegg som har vært i bruk)

3

7,5

5

7,5

Kanaler med skjæreolje

(i anlegg som har vært i bruk)

5

10

5

10

Nye anlegg

1,5

1,5

3

3

Erfaringsmessig vil det alltid være igjen en tynn smussfilm etter rengjøring. Derfor forskjellige krav til nye og rengjorte kanaler. I riktig gamle kanaler kan det, pga oksidering av overflatene, være umulig å oppnå ovennevnte krav. Derfor er det vanlig at karvene til renhet i de tilfellene settes til ”visuelt rene”.

Avhengig av oppdragsgivers ønsker og krav, kan en sluttrapport inneholde informasjon om:

 • Hva som har blitt gjort
 • Resultatet av arbeidet
 • Anleggets tilstand
 • Eventuelle feil eller mangler oppdaget underveis
 • Eventuell innreguleringsrapport

Industri- og konsulenttjenester as er det trygge valg når ventilasjonsanlegget skal rengjøres og inneklima forbedres!

Eksempler tidligere arbeid

Spørsmål? Vi hører gjerne fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil ta kontakt innen kort tid. Du kan også ringe oss på 912 45 827.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Spørsmål? Vi hører gjerne fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil ta kontakt innen kort tid. Du kan også ringe oss på 912 45 827.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Del dette