• Ventilasjonsrengjøring fra IKTAS | Forurenset | Inneklima | Ventilasjonskanaler | Aggregater | Kontroll | Forbedre
  • Ventilasjonsrengjøring fra IKTAS | Forurenset | Inneklima | Ventilasjonskanaler | Aggregater | Kontroll | Forbedre
  • Ventilasjonsrengjøring fra IKTAS | Forurenset | Inneklima | Ventilasjonskanaler | Aggregater | Kontroll | Forbedre
  • Ventilasjonsrengjøring fra IKTAS | Forurenset | Inneklima | Ventilasjonskanaler | Aggregater | Kontroll | Forbedre

Vedrørende rengjøring av avtrekk fra kjøkken etc.

Problem

Avtrekk fra kjøkken og andre steder hvor det oppstår damp og matos fra fett og oljer, blir fort tilgriset. Dette ofte til tross for regelmessig rengjøring av avtrekkshetter og – filter. Det legger seg et lag med illeluktende, seigt belegg av fett/olje i kanaler, på spjeld og motorer, i vifteaggregat og gjenvinner. Over tid ”størkner” fettet noen steder og danner et hardt, nesten forsteinet belegg.

Forurensede avtrekksanlegg er et problem både med hensyn til brannfare, hygiene, effekt, og ikke minst med tanke på service og vedlikehold av anlegget.

Rengjøring

Avtrekksanlegg er sjelden tilrettelagt med hensyn til rengjøring. Derfor må tilgang sikres ved å sette inn luker i kanalene. Ved senere (regelmessig) rengjøring kan lukene benyttes, slik at rengjøringen kan utføres mer effektivt.

Det finnes pr i dag ingen kjente, effektive rensemetoder for ”fettavtrekk”. De vanlige metodene som brukes ved rengjøring av ventilasjonskanaler, fjerner løst støv og skitt, og kan ikke brukes på fettforurensning.

Rengjøringsmetodene for ”fettavtrekk” vil variere fra tilfelle til tilfelle. Ofte vil en eller flere av følgende metoder benyttes:

  • Sette inn luker for tilgang til kanalene. Manuell skraping av overflatene før rengjøring med kjemikalier.
  • Rengjøring med kjemikalier.
  • Høytrykkspyling med varmt vann.
  • Rengjøring med tørris.

Uansett hvilken metode som benyttes, vil overflatene aldri bli helt rene. I ekstreme tilfeller kan utskifting av hele eller deler av anlegget være aktuelt.

Rengjøring av ”fettavtrekk” er vanskelig, tids- og ressurskrevende. IKTas arbeider imidlertid aktivt med å forbedre eksisterende rengjøringsmetoder samt å utvikle nye effektive metoder.