• Konsulenttjenester fra IKTAS | Fukt og muggsopp | Kartlegging av asbest | Ventilasjonsanlegg | Kloridanalyser | Rådgivning/kurs | Mycometer-testen
 • Konsulenttjenester fra IKTAS | Fukt og muggsopp | Kartlegging av asbest | Ventilasjonsanlegg | Kloridanalyser | Rådgivning/kurs | Mycometer-testen
 • Konsulenttjenester fra IKTAS | Fukt og muggsopp | Kartlegging av asbest | Ventilasjonsanlegg | Kloridanalyser | Rådgivning/kurs | Mycometer-testen
 • Konsulenttjenester fra IKTAS | Fukt og muggsopp | Kartlegging av asbest | Ventilasjonsanlegg | Kloridanalyser | Rådgivning/kurs | Mycometer-testen
 • Konsulenttjenester fra IKTAS | Fukt og muggsopp | Kartlegging av asbest | Ventilasjonsanlegg | Kloridanalyser | Rådgivning/kurs | Mycometer-testen

Konsulenttjenester fra IKTAS

IKTAS utfører en rekke konsulenttjenester. Kort oppsummert er disse:

 • Kartlegging av inneklima i boliger, skoler, barnehager, offentlige bygg etc. ved hjelp av Mycometer®-testen. Klikk her for å lese mer. Metoden gir hurtige analysesvar og kartleggingen avsluttes med en rapport med analyseresultater og forslag til tiltak.
 • Kartlegging/kontroll av inneklima mht fukt/mugg i campingvogner, bobiler, fritidsbåter etc. Klikk her for å lese mer.
 • Måling av bakterier i forbindelse med vann-/kloakkskader med Mycometer®Bactiquant
 • Kartlegging av asbest i bygninger, material-, oppsop- og luftprøver.
 • Vurdering av skader på ventilasjonsanlegg og teknisk utstyr generelt etter brann og sotskader. Klikk her for å lese mer.
 • Kloridanalyser
 • Støvdekkemålinger i ventilasjonskanaler og på andre overflater med BM Dustdetector.
 • Rådgivning/kurs

Ta kontakt dersom du har et problem eller ønsker ytterlige opplysninger.

TA PRØVER SELV OG UNDERSØK INNEKLIMA I DIN EGEN BOLIG!

Noen ganger kan det enkleste være å ta prøver selv for å avklare om det vokser muggsopp i boligen din, på arbeidsplassen, på hytta, i campingvognen etc. Det er definitivt billigere enn å tilkalle en konsulent (selv om det noen ganger er nødvendig).

Med Mycometer®-testen kan du enkelt ta overflateprøver selv for å avklare om mistenkelige flekker er muggvekst, om det vokser muggsopp på soverommet (ofte tilfelle på kalde yttervegger), i kjelleren etc. (Luftprøver må tas av en autorisert konsulent.) Prøvetakingen er enkel (klikk her for instruksjon) og resultatet får du dagen etter vi har mottatt prøven. Resultatkategoriene er klare og enkle å forstå. (Klikk her for eksempel på rapport).

På samme måte som med overflateprøver mht muggvekst, kan du ta prøver selv for å finne ut om det er bakterievekst på overflatene. Det kan være aktuelt etter vannskader med forurenset vann, kloakkskader og lignende. Ved bestilling husk å spesifiser hva du vil undersøke, muggsopp eller bakterier.

Vi analyserer også innsendte materialprøver mht muggsopp og bakterier. Størrelsen på materialene som ønskes undersøkt, må være minimum 10 cm2. Ved mistanke om muggvekst i isolasjonsmateriale (ofte tilfelle hvis den har vært våt), ta en liten ”dott”, legg den i en plastpose og send den inn.

Ved bestilling av prøvemateriell, følger det med instruksjoner, utførlig skriv om råd og tips ved prøvetaking og et registreringsark.

Mycometer®-testen er markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp!

Pris for analyse av 1 innsendt prøve: kr 800,- eks mva (kr 1.000,- inkl mva)
Pris pr stk ved innsendelse av flere enn 1 prøve for analyse: kr 660,- eks mva (kr 825,- inkl mva)

Prøvemateriell sendes som postoppkrav. Oppkravsgebyr tilkommer.

Klikk her for å bestille prøvemateriell.