toppbilde_Om_Iktas

Om Industri- og konsulenttjenester as

IKTAS er et mindre allsidig entreprenør og konsulentfirma med mange strenger å spille på. Gjennom det å ha kompetanse og erfaring på flere områder, gjør at vi ofte kan finne løsninger der andre sliter. Vi er fleksible og løsningsorienterte og prøver bestandig å finne de beste løsninger for våre kunder.

Gjennom vårt arbeide har vi knyttet kontakt til flere leverandører av kvalitetsprodukter som har spesialkunnskap som de gladelig deler med oss. Vi ser på oss selv som innovative og leter hele tiden etter nye og bedre løsninger, både når det gjelder produkter og maskiner og utstyr. Som et eksempel kan vi nevne at vi var det første firma i Norge som tok i bruk Mycometer-testen, (målesystem for muggsopp og bakterier). Vi har brukt metoden i over 10 år, og først nå ser vi at markedet i stadig større omfang tar metoden i bruk.

Vi tilbyr også vedlikehold/takrenovering av takstein gjennom vask, impregnering og maling. En slik behandling kan øke takets levetid med flere tiår til en pris som ligger langt under det å skifte hele taket!
Les mer her.

Vi vil fortsette å være i teten når det gjelder teknologisk utvikling innenfor våre områder til beste for våre kunder!