• Konsulenttjenester fra IKTAS | Fukt og muggsopp | Kartlegging av asbest | Ventilasjonsanlegg | Kloridanalyser | Rådgivning/kurs

  Konsulenttjenester

  Fagkunnskap, riktig utstyr og erfaring er
  nøkkelord når det gjelder konsulentoppdrag.

  Les mer

 • Muggsoppsanering fra IKTAS | Mycometer-testen

  Muggsoppsanering

  Vekst av muggsopp på arbeidsplassen og i våre
  hjem er uakseptabelt og kan gi helseproblemer.
  De skadelige effektene avhenger av mengden og
  IKKE av hva soppene heter!

  Les mer

 • Takforvandling fra IKTAS | Vask | Impregnering | Maling

  Overflatebehandling

  Regelmessig vedlikehold med tilpassede
  kvalitetsprodukter gir lengre vedlikeholdsintervaller
  og en god vedlikeholdsøkonomi.

  Les mer

 • Ventilasjonsrengjøring fra IKTAS | Forurenset | Inneklima | Ventilasjonskanaler | Aggregater | Kontroll | Forbedre

  Ventilasjonsrens

  Ventilasjonsanlegget er en av de viktigste
  kilder til et godt inneklima. Frisk luft krever
  rene aggregater og kanaler.

  Les mer

 • Asbestsanering fra IKTAS | Kartlegging | Bygningsmasse | Maskiner | Utstyr | Fyrkjeler | Røropplegg | Ventilasjonsanlegg

  Asbestsanering

  Bruken av asbest ble forbudt ved lov i 1985. Fremdeles er det mye asbest igjen i våre bygninger. Fjerning av asbest er underlagt strenge regler for å hindre helseskade.

  Les mer

 • Takforvandling fra IKTAS | Vask | Impregnering | Maling

  Takforvandling

  Taket er husets 5. fasade og fortjener like
  mye oppmerksomhet som de øvrige fasader!

  Les mer

 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

Mycometer

Mycometer®-testen er et mikrobiologisk universalinstrument for måling av muggsopp og bakterier. Det kan brukes av ”menigmann” og overflødiggjør de fleste tradisjonelle laboratorieanalyser knyttet til muggsopp.

Klikk her for mer informasjon.

mycometer_koffert